• Uniting for a brighter tomorrow

 • Tiếng Việt
 • English
 • Thông báo quy định mới về gỗ của EU

  Quy định mới về gỗ của EU sẽ được áp dụng từ tháng 3 năm 2013. HIện nay, việc khai thác gỗ trái phép là vấn đề nhức nhối toàn cầu, kèm theo những tác động xấu về môi trường và kinh tế xã hội, do đó đặc điểm chính của quy định này là nghiêm cấm việc khai thác gỗ bất hợp pháp đối với các sản phẩm gỗ được nhập khẩu vào EU.

  Thông báo quy định mới về gỗ của EU

  Quy định này áp dụng đối với các sản phẩm từ gỗ của EU và sản phẩm gỗ nhập khẩu.

  Luật mới về gỗ này của EU đã được thông qua vào tháng 10 năm 2010 để chống lại các hoạt động khai thác gỗ bất hợp pháp. Đây là một trong những hành động trong kế hoạch hành động của EU năm 2003 về FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade  – tạm dịch là Thi hành lâm luật, quản trị rừng và thương mại).

  I. Các đặc điểm chính của quy định:

  1/ Nghiêm cấm các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào EU có nguồn gốc khai thác gỗ bất hợp pháp.

  2/ Yêu cầu thương nhân EU lần đầu tiên phải cùng chịu trách nhiệm đối với mặt hàng gỗ được nhập vào EU.

  Khi đã có mặt trên thị trường, gỗ và các sản phẩm từ gỗ được bán hoặc thay đổi trước khi tới người tiêu dùng cuối cùng, để giúp theo dõi nguồn gốc của sản phẩm gỗ, các thương nhân trong chuỗi cung cấp này phải có trách nhiệm

  3/ Theo dõi các hoạt động của khách hàng và người bán hàng

  II. Khái niệm về “due diligence” (cùng chia sẻ trách nhiệm), nội dung chính là thực hiện việc quản lý rủi ro để giảm thiểu nguy cơ nhập khẩu sản phẩm có xuất sứ gỗ lậu vào thị trường EU.  Các yếu tố chính của “due diligence”:

  • Thông tin: phải có kênh thông tin miêu tả gỗ và các sản phẩm về gỗ, nguồn gốc khai thác gỗ, chất lượng, chi tiết của người cung cấp và các thông tin liên quan đến quy định của quốc gia.
  • Đánh giá rủi ro: đánh giá rủi ro về nguồn gỗ bất hợp pháp trong chuỗi cung cấp sản phẩm và dựa vào những thông tin nêu trên để đặt ra những tiêu chí trong quy định.
  • Giảm thiểu rủi ro: khi các đánh giá chỉ ra rằng có rủi ro về khai thác gỗ bất hợp pháp thì cần phải yêu cầu người cung cấp bổ sung thêm các bằng chứng khác từ người họ đã mua hàng.

  Ủy ban Châu Âu sẽ hoàn thiện các hướng dẫn chi tiết về hệ thống “cùng chia sẻ trách nhiệm” vào tháng 6/ 2012.

  III. Các sản phẩm thuộc đối tượng kiểm soát:

  Quy định này bao gồm nhiều sản phẩm gỗ  như: gỗ cứng, gỗ ván sàn, gỗ dán, bột gỗ và giấy. Các sản phẩm không thuộc đối tượng là các sản phẩm tái sử dụng, cũng như các sản phẩm mây tre đan, giấy đã in như sách báo và tạp chí. Phạm vi sản phẩm cũng có thể được điều chỉnh nếu cần thiết. Quy định này áp dụng đối với các sản phẩm gỗ nội địa và nhập khẩu.

  Gỗ và Các sản phẩm gỗ đã được cấp chứng nhận FLEGT và CITES thì được coi như là đã tuân thủ các nội dung của quy định.

  IV. Thực hiện quy định

  Từng nước thành viên EU sẽ chỉ định một cơ quan có thẩm quyền để phối hợp thực hiện việc thực thi luật này. Các nước thành viên sẽ quy định hình thức và các mức phạt trong trường hợp xảy ra vi phạm luật.

  Quy định đã được đăng công khai trên tạp chí chính thức của EU và có hiệu lực kể từ ngày 2/12/2010.

  Quy định sẽ được áp dụng từ 3/3/2013.

  Trong thời gian này, các luật lệ liên quan đang được dự thảovà các nước thành viên phải chỉ định các cơ quan chức năng có thẩm quyền, đặt ra các hình thức phạt. Các hình thức phạt có thể sẽ phạt tiền dựa trên mức độ tàn phá môi trường, giá trị sản phẩm gỗ và thiệt hại về kinh tế; thu giữ các sản phẩm vi phạm và ngừng không cho lưu hành buôn bán sản phẩm.