• Uniting for a brighter tomorrow

 • Tiếng Việt
 • English
 • Vị trí tuyển dụng

  STT Vị trí Địa điểm Hết hạn
  1 Nhân viên chăm sóc khách hàng Văn phòng nhà máy T&T – Khu chế biến Lâm sản Liên trung – Đan Phượng – Hà nội. 20-04-2018
  2 Kế toán kho Nhà máy T&T – Khu chế biến Lâm sản Liên trung – Đan Phượng – Hà nội. 20-04-2018
  3 Cán bộ kiểm tra chất lượng sản phẩm ( KCS) Nhà máy T&T – Khu chế biến Lâm sản Liên trung – Đan Phượng – Hà nội. 20-04-2018
  4 Công nhân bộ phận Sấy Veneer, Dải Veneer, Ép nóng, Dán phim, Hoàn thiện sản phẩm; Nhà máy T&T – Khu chế biến Lâm sản Liên trung – Đan Phượng – Hà nội. 20-04-2018